Diagnoze apmeklēs dažādus uzņēmumus! Kurus vērtēsim un, pie pozitīva vērtējuma, piešķirsim savu logo uzlīmi. Tas liecinās par to, ka uzņēmējs ir saprotošs, izpalīdzīgs, sirsnīgs un pieejams cilvēkiem ar diagnozi.